...

PROMO:

Pełna księgowość już od 449 zł za miesiąc!! Sprawdź ofertę już dziś!!!

Więcej

Pełna księgowość już od 449 zł za miesiąc!! Sprawdź ofertę już dziś

18 czerwca, 2023
By admin

Zmiany wynagrodzeń w 2023r

Rok 2023 przyniósł istotne zmiany w obszarze wynagrodzeń. Zmieniający się rynek pracy, wpływ pandemii COVID-19 i nowe regulacje prawne spowodowały, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą dostosować się do nowych realiów.   Zmiany dotyczą przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia, które w Polsce w 2023 roku wzrosło do 3 600 zł brutto. To zdecydowanie wyższa kwota […]

18 czerwca, 2023
By admin

Prawo Pracy

Prawo pracy to złożony zbiór przepisów mających na celu regulowanie stosunków między pracownikami a pracodawcami. Działa ono na pograniczu prawa prywatnego i publicznego, a jego głównym celem jest ochrona praw pracowników, zasada równości i sprawiedliwości w zatrudnieniu.   Prawo pracy dzieli się na dwa główne obszary: prawo indywidualne i zbiorowe. Prawo pracy indywidualne dotyczy relacji […]

18 czerwca, 2023
By admin

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy to kwestia, która może budzić wiele pytań. Jako że jest to temat o wielu niuansach prawnych, porozmawiajmy o podstawach ekwiwalentu za urlop.   Prawo pracy w Polsce gwarantuje pracownikom prawo do rocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Czasami jednak ze względu na różne okoliczności, pracownik nie może go w pełni wykorzystać. […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.