...

PROMO:

Pełna księgowość już od 449 zł za miesiąc!! Sprawdź ofertę już dziś!!!

Więcej

Pełna księgowość już od 449 zł za miesiąc!! Sprawdź ofertę już dziś

Rok 2023 przyniósł istotne zmiany w obszarze wynagrodzeń. Zmieniający się rynek pracy, wpływ pandemii COVID-19 i nowe regulacje prawne spowodowały, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą dostosować się do nowych realiów.

 

Zmiany dotyczą przede wszystkim minimalnego wynagrodzenia, które w Polsce w 2023 roku wzrosło do 3 600 zł brutto. To zdecydowanie wyższa kwota w porównaniu do lat poprzednich, co ma bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza dla MŚP.

 

Dodatkowo, wzrost wynagrodzeń minimalnych oznacza, że podwyżki dotyczą również składek ZUS. W 2023 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To również wpływa na ogólną politykę wynagrodzeń firm.

 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia w 2023 roku są zmiany w przepisach dotyczących umów o dzieło. Wiele firm, które do tej pory korzystało z umów o dzieło, musiało przestawić się na umowy o pracę, co generuje dodatkowe koszty.

 

Te wszystkie zmiany w obszarze wynagrodzeń mają na celu ochronę praw pracowników oraz zwiększenie ich dochodów. Jednak dla firm to również wyzwanie, które wymaga przemyślanej strategii zarządzania wynagrodzeniami.

 

Podsumowując, 2023 rok to czas znaczących zmian w obszarze wynagrodzeń. To okres, w którym pracodawcy muszą dokonać przemyślanych decyzji, aby utrzymać konkurencyjność i zatrzymać cennych pracowników, a pracownicy powinni być świadomi swoich praw i możliwości. Bez wątpienia, jest to rok, który zdecydowanie wpłynie na przyszłość rynku pracy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.